Leveringsbetingelser

Finstad Menypartner. Heretter kalt «FMP»

 

BESTILLING:

 • Bestillingen må være oss i hende innen kl.14.00. dagen før levering.
  Varene leveres på avtalt leveringsdag, Mandag-Fredag innen kl.17.00.
 • Kunde plikter å kontrollere mottatt ordrebekreftelse for å påse korrekt leveranse.  
 • Ved bestilling av ferskvarer må vi ha bestillingen innen kl.12.00. dagen før.
  Flytende meieriprodukter fra TINE må bestilles mandag, onsdag og/eller fredag innen kl.12.00.
 • Ved for sen bestilling vil levering bli flyttet til kundens neste avtalte leveringsdag.
 • FMP vil varsle om avvik ved levering.
 • Restvarer leveres fraktfritt på neste mulige leveringsdag.
 • Spesialvarer som FMP lagerfører for kunde og lagerført kvantum er avtalt, faktureres i sin helhet ved manglende uttak, utløpt dato eller avsluttet kundeforhold.
 • Hvis kunde har fastordre, plikter kunde å melde fra i god tid om denne skal endres eller fjernes. Ved manglende innmelding vil kunde faktureres varene som skulle vært levert. Kunde mottar en bekreftelse på at denne er endret/fjernet når dette er gjennomført. Om kunde ikke har mottatt bekreftelse på dette bes kunde ta kontakt med kundesenter.

 

PRISER:

 • Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
 • Alt salg skjer til leveringsdagens priser og øvrige avtalte betingelser. Priser kan endres uten varsel.
 • Kunde plikter å melde fra om feil priser iht. kundens respektive skriftlige prisavtale innen 24 timer etter levering.Det er to jordbruksoppgjør pr år. juli og februar. priser endres etter oppgjør uten varsel.

 

LEVERING

 • Varene blir fritt tilkjørt, på avtalt leveringsdag ved bestilling over kr.2000,-.
  Under minstebestilling belastes kunden med kr.250,-.
 • Kunde plikter å tilrettelegge for mest mulig problemfrie leveringsforhold.
 • Hvis forholdene er for problematiske til at sjåfør kan levere på en effektiv og lite belastende måte tar FMP seg rett til å returnere hele eller deler av leveransen.
 • Kunde plikter å instruere sjåfør om hvor varene skal plasseres.
 • Sjåfør skal på ingen måte rydde eller organisere varer på kundens lager, men kun tømme lastbærer på angitt sted.
 • FMP tar seg retten til å kreve et belastningsgebyr pålydende kr 250,-  av kunde hvis sjåfør blir påført stort tidsbruk, eller belastning der dette kunne vært unngått.

 

BETINGELSER FOR HENTING:

 • Bestillingen må være oss i hende senest en time før henting.
  Dette for å unngå ventetid.
 • Hentetidspunkter: Man-Tor 0700-1600, Fre. 0700-1400.

 

BETALINGSBETINGELSER:

 • Standard betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager eller etter nærmere avtale.
 • Kreditt ytes etter kredittvurdering.
 • Morarenter belastes kunden ved betaling etter forfall.
 • All videre leveranse stoppes ved ubetalte fakturaer over forfall, eller overskridelse av tildelt saldogrense. Saldogrense oppgis på forespørsel.
 • Faktura og økonomispørsmål rettes til post@finstadmeny.no samt 23142380 tastevalg 2.
 • Ved manglende kredittverdighet kan leveransen betales på forhånd hvor kvittering på betaling sendes til oss på epost, eller betales med bank/kredittkortterminal ved levering.
 • Leveransen blir returnert i sin helhet ved manglende dekning eller annet som gjør at betaling ikke kan gjennomføres ved levering.

 

RETUR OG REKLAMASJONER:

 • Reklamasjon på leverte varer må skje senest innen 24 timer.
 • Det er kundens ansvar å kontrollere leverte varer.
 • Skade på varer som skyldes sjåfør under levering, krediteres i sin helhet på faktura og erstatning sendes så fort det lar seg gjøre.
 • Retur av varer godtas kun i hel og original emballasje, og etter avtale med kundesenteret: 23142380, post@finstadmeny.no
 • Retur av feilbestilte varer belastes kunde med kr 250,-.
 • Spesial og skaffevarer tas ikke i retur.

 

FMP kan uten varsel endre disse betingelsene. Oppdaterte betingelser sendes kunde på epost eller kan leses i nettbutikk.

Ved å handle med FMP godtar du disse betingelsene.

KUNDEINFORMASJON:

HOVEDKONTOR:
Finstad Menypartner As
Industriveien 20 B
2020 Skedsmokorset
Tlf: 23142380 Fax: 23142389
HENTEADRESSE:
Finstad Menypartner AS
Industriveien 20 B
2020 Skedsmokorset
KONTAKTINFORMASJON:
Kundesenter/regnskap
Tlf: 23142380
post@finstadmeny.no

Ved å benytte seg av nettbestilling oppnår alle våre kunder bedre tilgang på våre KAMPANJER. BLI KUNDE HER >

For å kunne ta nettbutikken i bruk, må du først kontakte vår salgsavdeling.

Kontakt oss

Adresse:

Industriveien 20 B

2020 Skedsmokorset