Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

 

Finstad Menypartner. Heretter kalt «FMP»

BESTILLING:

 • Bestillingen må være oss i hende innen kl.14.00. dagen før levering.
  Varene leveres på avtalt leveringsdag, Mandag-Fredag innen kl.17.00.
 • Kunde plikter å kontrollere mottatt ordrebekreftelse for å påse korrekt leveranse.  
 • Ved bestilling av ferskvarer må vi ha bestillingen innen kl.12.00. dagen før.
  Flytende meieriprodukter fra TINE må bestilles mandag, onsdag og/eller fredag innen kl.12.00.
 • Ved for sen bestilling vil levering bli flyttet til kundens neste avtalte leveringsdag.
 • FMP vil varsle om avvik ved levering.
 • Restvarer leveres fraktfritt på neste mulige leveringsdag.
 • Spesialvarer som FMP lagerfører for kunde og lagerført kvantum er avtalt, faktureres i sin helhet ved manglende uttak, utløpt dato eller avsluttet kundeforhold.
 • Hvis kunde har fastordre, plikter kunde å melde fra i god tid om denne skal endres eller fjernes. Ved manglende innmelding vil kunde faktureres varene som skulle vært levert.

Kunde mottar en bekreftelse på at denne er endret/fjernet når dette er gjennomført. Om kunde ikke har mottatt bekreftelse på dette bes kunde ta kontakt med kundesenter.

 PRISER:

 • Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
 • Alt salg skjer til leveringsdagens priser og øvrige avtalte betingelser. Priser kan endres uten varsel.
 • Kunde plikter å melde fra om feil priser iht. kundens respektive skriftlige prisavtale innen 24 timer etter levering. Det er to jordbruksoppgjør pr år. juli og februar. priser endres etter oppgjør uten varsel.

 
LEVERING

 • Varene blir fritt tilkjørt, på avtalt leveringsdag ved bestilling over kr.2500,- i Oslo og Akershus. Ved levering utenfor Oslo/Akershus er minstebestilling hhv kr. 3500,- til kr. 6500,- avhengig av leveringssted.
  Under minstebestilling belastes kunden frakt, fra kr.250,-.
 • Kunde plikter å tilrettelegge for mest mulig problemfrie leveringsforhold.
 • Hvis forholdene er for problematiske til at sjåfør kan levere på en effektiv og lite belastende måte tar FMP seg rett til å returnere hele eller deler av leveransen.
 • Kunde plikter å instruere sjåfør om hvor varene skal plasseres.
 • Sjåfør skal på ingen måte rydde eller organisere varer på kundens lager, men kun tømme lastbærer på angitt sted.

FMP tar seg retten til å kreve et belastningsgebyr pålydende kr 250,-  av kunde hvis sjåfør blir påført stort tidsbruk, eller belastning der dette kunne vært unngått.

BETINGELSER FOR HENTING:

 • Bestillingen må være oss i hende senest en time før henting.
  Dette for å unngå ventetid.
 • Hentetidspunkter: Man-Tor 0700-1600, Fre. 0700-1400.

BETALINGSBETINGELSER:

 • Standard betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager eller etter nærmere avtale.
 • Kreditt ytes etter kredittvurdering.
 • Morarenter belastes kunden ved betaling etter forfall.
 • All videre leveranse stoppes ved ubetalte fakturaer over forfall, eller overskridelse av tildelt saldogrense. Saldogrense oppgis på forespørsel.
 • Faktura og økonomispørsmål rettes til post@finstadmeny.no samt 23142380 tastevalg 2.
 • Ved manglende kredittverdighet kan leveransen betales på forhånd hvor kvittering på betaling sendes til oss på epost, eller betales med bank/kredittkortterminal ved levering.

Leveransen blir returnert i sin helhet ved manglende dekning eller annet som gjør at betaling ikke kan gjennomføres ved levering.

 RETUR OG REKLAMASJONER:

 • Reklamasjon på leverte varer må skje senest innen 24 timer.
 • Det er kundens ansvar å kontrollere leverte varer.
 • Skade på varer som skyldes sjåfør under levering, krediteres i sin helhet på faktura og erstatning sendes så fort det lar seg gjøre.
 • Retur av varer godtas kun i hel og originalemballasje, og etter avtale med kundesenteret: 23142380, post@finstadmeny.no
 • Retur av feilbestilte varer belastes kunde med kr 250,-.
 • Spesial og skaffevarer tas ikke i retur.

 

FMP kan uten varsel endre disse betingelsene. Oppdaterte betingelser sendes kunde på epost eller kan leses i nettbutikk.

Ved å handle med FMP godtar du disse betingelsene.


KUNDEINFORMASJON:

HOVEDKONTOR:
Finstad Menypartner As
Industriveien 20 B
2020 Skedsmokorset
Tlf: 23142380 Fax: 23142389
HENTEADRESSE:
Finstad Menypartner AS
Industriveien 20 B
2020 Skedsmokorset
KONTAKTINFORMASJON:
Kundesenter/regnskap
Tlf: 23142380
post@finstadmeny.no

Ved å benytte seg av nettbestilling oppnår alle våre kunder bedre tilgang på våre KAMPANJER. BLI KUNDE HER >

For å kunne ta nettbutikken i bruk, må du først kontakte vår salgsavdeling.

Kontakt oss

Adresse:

Industriveien 20 B

2020 Skedsmokorset